FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

 • Co to jest fotowoltaika?

  Jest to zespół urządzeń, którego zadaniem jest generowanie prądu z wykorzystaniem energii słonecznej. Powstały w ten
  sposób prąd ma charakter stały, instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetransformowanie energii na prąd zmienny.
  Prąd zmienny może być następnie wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych w domach czy firmach. Może
  także być oddawany do głównej sieci elektrycznej.

 • Z czego jest zbudowany moduł fotowoltaiczny?

  Moduł fotowoltaiczny to panel, umieszczony zazwyczaj na dachu budynku. To on odbiera fale elektromagnetyczne, jakie
  pochodzą od Słońca. Na budowę panelu fotowoltaicznego składa się płytka krzemowa, na której znajdują się ujemne
  elektrody zbierające ułożone w siatkę. Podobna siatka umieszczona jest pod płytami krzemowymi, jedynie
  o przeciwstawnym ładunku działania (dodatnim).

 • Inwerter – dlaczego jest tak ważny dla instalacji fotowoltaicznej?

  Urządzenie zwane jest też falownikiem. Stanowi istotny element całości instalacji. Jego zadaniem jest bowiem przyjęcie
  prądu stałego, jaki generowany jest przez panele słoneczne, a następnie przetransformowanie go na prąd zmienny, który
  wykorzystany może być do zasilania sprzętów elektrycznych w domu. Falowników można wyróżnić trzy rodzaj: on-grid,
  off-grid i hybrydowy. Pierwszy z nich pracuje z siecią elektryczną, drugi z kolei gromadzi energię w specjalnym
  akumulatorze, trzeci łączy funkcjonalności pozostałych dwóch.

 • Jak działa instalacja fotowoltaiczna, na czym polega produkcja prądu poprzez instalację fotowoltaiczną?

  Panel słoneczny zbudowany jest z półprzewodników - np. krzemu, selenu, germanu. Fotony ze słońca, docierają do
  ogniw, a następnie wybijają z półprzewodnika elektrony, wprowadzając je w ruch. Z lekcji fizyki wiemy, że ruch elektronów
  to przepływ energii elektrycznej. Prąd stały, jaki w ten sposób powstaje, kierowany jest następnie do falownika, którego
  zadaniem jest zmiana go w prąd zmienny, ten z kolei służy do zasilania w energię poszczególne sprzęty.

 • Co może zasilić domowa instalacja fotowoltaiczna?

  Najczęściej domowa instalacja fotowoltaiczna oddaje wygenerowany prąd to głównej sieci elektrycznej. Następnie energia
  wraca do nas, a dzięki niej zasilić można wszelkie sprzęty elektryczne: pralki, piekarniki, płyty indukcyjne, komputery itp.
  Energia wygenerowana przez instalację może także gromadzona być w specjalnych akumulatorach, a następnie
  wykorzystywana do zasilania wszelkich sprzętów elektrycznych bez udziału prądu pozyskanego z sieci.

 • Czy w pochmurne dni instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd?

  Tak, w dni pochmurne instalacja fotowoltaiczna nadal może produkować prąd. Nie robi jednak tak wydajnie, jak w dzień
  słoneczny. Nawet w dni pochmurne, fotony ze słońca nadal docierają do Ziemi, a więc nadal trafiają do paneli
  słonecznych. Po prostu ich ilość jest nieco mniejsza

 • Czy instalacja fotowoltaiczna jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, gradobicie, mróz?

  Wszystko zależy od jakości wykonania. Niemniej dobrze zabezpieczona fotowoltaika (co jest zadaniem montażystów)
  cechuje się wysoką odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak ulewne deszcze czy
  mrozy. Badania wskazują, że nawet intensywny grad nie ma większego wpływu na powstawanie uszkodzeń w panelach
  słonecznych

 • Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna i czy się opłaca w nią inwestować?

  Cena instalacji fotowoltaicznej oscyluje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. System dla przeciętnego domu
  jednorodzinnego, zaspokajający w 100% zapotrzebowanie na prąd, nie powinien przekraczać przedziału 15000 – 25000
  zł. Koszt zakupu zależy między innymi od mocy instalacji fotowoltaicznej, ilości paneli, rodzaju całego systemy i kwoty
  dofinansowania (można bowiem skorzystać z licznych programów, które obniżają koszt). Zakup instalacji fotowoltaicznej
  jest opłacalny, może obniżyć rachunki za prąd nawet do okrągłego 0 zł.

 • Czy na fotowoltaikę można uzyskać dofinansowanie?

  Tak, dostępne są liczne programy rządowe i gminne, które umożliwiają uzyskanie dofinansowania (lub uzyskanie zwrotu z
  podatku) w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej. Liczne banki udzielają także atrakcyjnych kredytów na zakup tego
  ekologicznego rozwiązania. Jednym z programów umożliwiających uzyskanie dofinansowania jest “Mój Prąd”.

 • W jakim czasie zwracają się koszty zainwestowane w instalację fotowoltaiczną?

  Wszystko zależy od całościowego kosztu, jaki wydajemy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowania
  jakie otrzymujemy np. z programu “Mój prąd” również mogą nieco skrócić czas zwrotu z inwestycji. Niemniej własna
  “domowa elektrownia” może zwrócić się w bardzo krótkim czasie, nawet w okresie 5-7 lat. Na obliczenie czasu zwrotu
  wpływa wiele czynników, do obliczenia tej wartości mogą posłużyć liczne kalkulatory, jakie dostępne są w internecie.